סאגות

סאגה = סיפור

ארק = עלילה

פילר = פרק לא חשוב לעלילה ,את רוב הפילרים לא תירגמו בכלל.

סאגת איסט בלו – פרקים 1-61

__1_~1

ארק רומאנס דאון: (פרקים 1-3)

ארק רומאנס דאון

פרק 1 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 2 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 3 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר התפוזים: (פרקים 4-8)

ארק כפר התפוזים

פרק 4 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 5 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 6 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 7 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 8 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר סירופ: (פרקים 9-18)

ארק סירופ

פרק 9 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 10 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 11 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 12 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 13 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 14 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 15 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 16 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 17 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 18 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק בארטיה: (פרקים 19-30)

ארק בארטיה

פרק 19 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 20 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 21 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 22 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 23 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 24 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 25 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 26 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 27 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 28 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 29 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 30 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ארלונג פארק: (פרקים 31-45)

ארק ארלונג פארק

פרק 31 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 32 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 33 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 34 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 35 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 36 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 37 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 38 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 39 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 40 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 41 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 42 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 43 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 44 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 45 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק באגי אחרי המלחמה: (פרקים 46-47)

מיני ארק באגי

פרק 46 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 47 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק לוגטאון: (פרקים 48-53)

ארק לוגטאון

פרק 48 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 49 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 50 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 51 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 52 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 53 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי ספינת מלחמה: (פרקים 54-61)

ארק אי ספינת מלחמה

פרק 54 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 55 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 56 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 57 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 58 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 59 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 60 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 61 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת בארוק וורקס – פרקים 62-135

_1_~2

ארק ההרים ההפוכים: (פרקים 62-63)

ארק ההרים ההפוכים

פרק 62 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 63 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק וויסקי פיק: (פרקים 64-67)

ארק וויסקי פיק

פרק 64 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 65 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 66 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 67 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק סיפור צדדי – הלמפו וקובי: (פרקים 68-69)

ארק סיפור צדדי קובי והלמפו

פרק 68 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 69 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ליטל גארדן: (פרקים 70-77)

ארק ליטל גארדן

פרק 70 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 71 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 72 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 73 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 74 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 75 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 76 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 77 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דארם איילנד: (פרקים 78-91)

אר דראם איילנד

פרק 78 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 79 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 80 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 81 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 82 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 83 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 84 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 85 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 86 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 87 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 88 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 89 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 90 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 91 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אלאבסטה: (פרקים 92-130)

ארק אלאבסטה

פרק 92 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 93 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 94 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 95 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 96 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 97 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 98- פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 99 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 100 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 101 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 102 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 103 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 104 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 105 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 106 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 107 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 108 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 109 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 110 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 111 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 112 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 113 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 114 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 115 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 116 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 117 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 118 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 119 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 120 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 121 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 122 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 123 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 124 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 125 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 126 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 127 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 128 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 129 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 130 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אלאבסטה: (פרקים 131-135) ארק פילר

ארק פוסט אלאבסטה

פרק 131 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 132 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 133 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 134 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 135 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

סאגת סקייפיה – פרקים 136-206

_1_~1

ארק גואט איילנד: (פרקים 136-138) ארק פילר

ארק גואט איילנד

פרק 136 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 137 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 138 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק רולוקה איילנד: (פרקים 139-143) ארק פילר

ארק רולקה איילנד

פרק 139 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 140 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 141 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 142 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 143 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק ג'איה: (פרקים 144-152)

ארק ג'איה

פרק 144 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 145 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 146 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 147 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 148 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 149 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 150 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 151 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 152 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי השמיים: (פרקים 153-195)

ארק אי השמיים

פרק 153 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 154 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 155 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 156 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 157 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 158 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 159 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 160 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 161 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 162 – לצפייה ישירה, להורדה

פרק 163 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 164 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 165 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 166 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 167 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 168 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 169 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 170 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 171 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 172 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 173 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 174 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 175 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 176 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 177 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 178 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 179 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 180 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 181 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 182 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 183 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 184 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 185 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 186 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 187 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 188 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 189 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 190 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 191 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 192 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 193 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 194 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 195 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק G-8: (פרקים 196-206)

ארק G-8

פרק 196 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 197 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 198 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 199 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 200 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 201 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 202 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 203 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 204 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 205 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 206 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת CP9 – פרקים 207-325

CP9

ארק לונג רינג לונג לנד: (פרקים 207-219)

ארק פוקסי

פרק 207 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 208 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 209 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 210 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 211 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 212 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 213 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 214 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 215 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 216 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 217 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 218 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 219 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אוקיינוס החלומות: (פרקים 220-224) ארק פילר

ארק אוקיינוס החלומות

פרק 220 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 221 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 222 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 223 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 224 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק חזרתו של פוקסי: (פרקים 225-228)

ארק חזרתו של פוקסי

פרק 225 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 226 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 227 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 228 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ווטר 7: (פרקים 229-263)

ארק וואטר שבע

פרק 229 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 230 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 231 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 232 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 233 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 234 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 235 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 236 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 237 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 238 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 239 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 240 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 241 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 242 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 243 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 244 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 245 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 246 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 247 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 248 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 249 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 250 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 251 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 252 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 253 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 254 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 255 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 256 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 257 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 258 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 259 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 260 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 261 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 262 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 263 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אניס לובי: (פרקים 264-312)

ארק אניס לובי

 פרק 264 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 265 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 266 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 267 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 268 + 269 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 270 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 271 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 272 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 273 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 274 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 275 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 276 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 277 + 278 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 279 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 280 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 281 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 282 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 283 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 284 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 285 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 286 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 287 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 288 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 289 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 290 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 291 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 292 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 293 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 294 – לצפייה ישירה

פרק 295 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 296 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 297 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 298 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 299 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 300 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 301 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 302 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 303 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 304 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 305 – לצפייה ישירה, להורדה

פרק 306 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 307 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 308 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 309 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 310 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 311 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 312 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אניס לובי: (פרקים 313-325)

ארק פוסט אניס לובי

פרק 313 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 314 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 315 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 316 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 317 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 318 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 319 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 320 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 321 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 322 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 323 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 324 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 325 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת מלחמת וואיטבירד – פרקים 326-516

סאגת מלחמה

ארק לובלי לנד: (פרקים 326-336) ארק פילר

ארק לובלי לנד

פרק 326 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 327 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 328 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 329 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 330 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 331 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 332 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 333 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 334 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 335 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 336 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק תרילר בארק: (פרקים 337-381)

סאגת תרילר בארק

פרק 337 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 338 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 339 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 340 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 341 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 342 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 343 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 344 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 345 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 346 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 347 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 349 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 350 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 351 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 352 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 353 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 354 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 355 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 356 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 357 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 358 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 359 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 360 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 361 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 362 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 363 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 364 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 365 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 366 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 367 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 368 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 369 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 370 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 371 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 372 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 373 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 374 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 375 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 376 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 377 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 378 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 379 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 380 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 381 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי הספא: (פרקים 382-384)

ארק אי הספא

פרק 382 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 383 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 384 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק שאבונדי ארכיפלגו: (פרקים 385-407)

ארק שאבונדי ארכיפלג

פרק 385 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 386 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 387 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 388 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 389 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 390 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 391 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 392 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 393 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 394 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 395 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 396 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 397 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 398 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 399 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 400 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 401 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 402 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 403 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 404 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 405 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 406 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 407 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק אמזון לילי: (408-421)

ארק אמאזון לילי

פרק 408 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 409 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 410 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 411 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 412 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 413 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 414 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 415 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 416 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 417 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 418 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 419 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 420 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 421 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אימפל דאון: (פרקים 422-452)

ארק אימפל דאון

פרק 422 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 423 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 424 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 425 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 426 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 427 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 428 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 429 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 430 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 431 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 432 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 433 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 434 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 435 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 436 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 437 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 438 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 439 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 440 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 441 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 442 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 443 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 444 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 445 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 446 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 447 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 448 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 449 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 450 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 451 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 452 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק התפצלות כובעי הקש: (פרקים 453-456)

Sanji's -Resisting in Kamabakka-

פרק 453 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 454 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 455 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 456 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק מארין פורד: (פרקים 457-489)

___1_~1

פרק 457 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 458 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 459 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 460 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 461 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 462 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 463 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 464 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 465 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 466 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 467 – להורדה

פרק 468 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 469 -לצפייה ישירה,  להורדה

פרק 470 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 471 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 472 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 473 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 474 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 475 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 476 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 477 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 478 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 479 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 480 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 481 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 482 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 483 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 484 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 485 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 486 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 487 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 488 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 489 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט מארין פורד: (פרקים 490-516)

ארק פוסט מלחמ

פרק 490 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 491 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 492 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 493 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 494 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 495 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 496 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 497 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 498 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 499 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 500 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 501 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 502 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 503 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 504 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 505 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 506 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 507 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 508 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 509 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 510 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 511 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 512 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 513 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 514 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 515 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 516 – לצפייה ישירה , להורדה

כעבור שנתיים – Time Skip – דילוג זמן

טיים סקיפ

סאגת אי אנשי הדג – פרקים 517-574

Fishman Island Saga

ארק החזרה לשאבונדי: (פרקים 517-522)

ארק החזרה לשאבונדי

פרק 517 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 518 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 519 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 520 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 521 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 522 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אנשי הדג: (פרקים 523-574)

ארק אנשי הדג

פרק 523 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 524 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 525 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 526 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 527 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 528 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 529 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 530 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 531 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 532 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 533 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 534 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 535 – להורדה

פרק 536 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 537 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 538 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 539 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 540 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 541 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 542 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 543 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 544 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 545 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 546 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 547 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 548 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 549 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 550 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 551 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 552 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 553 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 554 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 555 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 556 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 557 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 558 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 559 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 560 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 561 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 562 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 563 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 564 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 565 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 566 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 567 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 568 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 569 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 570 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 571 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 572 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 573 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 574 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת ברית הפיראטים – פרקים 575-עדיין ממשיך

Untitled

ארק שאיפתו של זאטו: (פרק 575-578)

Z's Ambition Arc

פרק 575 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 576 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 577 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 578 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פאנק הזארד (פרקים 579- עדיין ממשיך)

ארק פאנק האזארד

פרק 579 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 580 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 581 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 582 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 583 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 584 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 585 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 586 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 587 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 588 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 589 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 590 (פילר, טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) לא קשור לעלילה – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 591 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 592 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 593 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 594 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 595 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 596 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 597 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 598 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 599 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 600 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 601 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 602 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 603 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 604 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 605 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 606 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 607 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 608 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 609 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 610 –  לצפייה ישירה , להורדה

פרק 611 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 612 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 613 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 614 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 615 - לצפייה ישירה , להורדה
פרק 616 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 617 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 618 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 619 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 620 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 621 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 622 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 623 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 624 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 625 לצפייה ישירה
פרק 626 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דסרוזה: (פרקים ??? – ???)

ארק דסרוזה

165 מחשבות על “סאגות

 1. שלום אני רוצה להוריד כמה פרקים ורשום לי שאני צריך לדבר אם הבעלים
  איך אני עושה את זה ואם הבעלים רואים את התגובה שלי אז בבקשה תפתח לי גישה להורדות
  תודה מראש

 2. כל הפרקים מפרק 144 ועד 297 לא קיימים או נמחקו (זה לפחות מה שגוגל דרייב הציג) בבקשה תתקנו את הקישורים או תעלו את הפרקים שוב (אני תקועה בפרק 197, עכשיו חזרתי אחרי הפסקה ארוכה וגיליתי שהכל נמחק) אני בטוחה שיש עוד אנשים כמוני שתקועים אי שם ולא יכולים להמשיך לצפות בעלילה בגלל זה..
  אשמח שתעשו משהו בנוגע לזה. תודה מראש' ובבקשה תשימו לב כי גם יש הרבה פרקים אחרים ללא תרגום כמו פרק 346 שנכנסתי אליו עכשיו.

  • שכחתי גם להוסיף שפרקים 348 עד 357 לא קיימים/נמצאים ואני גם בטוחה שיש עוד הרבה פרקים אחרים כאלו. יש פה הרבה חורים חסרים..
   בבקשה תשימו לב כי רק בגלל זה כבר אין טעם להמשיך להיכנס פה ולצפות בתרגום שלכם וחבל כי אתם משקיעים המון מאמצים בזה אבל זה לא משתלם אם משאירים חורים ריקים בכל מיני מקומות.
   בתקווה שתיקחו את העניין לתשומת לבכם ולא תתעלמו.

 3. יש לי אתר הכי טוב בעולם לוואן פיס זה עכשיו עוצר בפרק630 אבל כול שבוע יוצא מי שרוצה שיכתוב בצ'אט אני סתם אומר אני ממליץ לכם מי שהואב אוון פיס

 4. חלק מהפרקים שבסביבות ה540-550 לא עובדים……
  אתם יכולים בבקשה לבדוק את הפרקים בארק הזה (אי אנשי הדג)
  תודה:)

 5. ארק סקייפיה וארק אנס לובי דורשים הרשאה משום מה, אבל ת'רילר בארק והלאה עובדים. נשמח אם תסדרו את זה. תודה

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s