סאגות

סאגה = סיפור

ארק = עלילה

פילר = פרק לא חשוב לעלילה ,את רוב הפילרים לא תירגמו בכלל.

סאגת איסט בלו – פרקים 1-61

__1_~1

ארק רומאנס דאון: (פרקים 1-3)

ארק רומאנס דאון

פרק 1 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 2 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 3 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר התפוזים: (פרקים 4-8)

ארק כפר התפוזים

פרק 4 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 5 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 6 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 7 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 8 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר סירופ: (פרקים 9-18)

ארק סירופ

פרק 9 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 10 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 11 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 12 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 13 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 14 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 15 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 16 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 17 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 18 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק בארטיה: (פרקים 19-30)

ארק בארטיה

פרק 19 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 20 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 21 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 22 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 23 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 24 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 25 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 26 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 27 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 28 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 29 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 30 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ארלונג פארק: (פרקים 31-45)

ארק ארלונג פארק

פרק 31 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 32 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 33 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 34 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 35 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 36 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 37 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 38 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 39 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 40 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 41 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 42 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 43 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 44 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 45 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק באגי אחרי המלחמה: (פרקים 46-47)

מיני ארק באגי

פרק 46 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 47 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק לוגטאון: (פרקים 48-53)

ארק לוגטאון

פרק 48 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 49 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 50 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 51 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 52 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 53 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי ספינת מלחמה: (פרקים 54-61)

ארק אי ספינת מלחמה

פרק 54 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 55 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 56 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 57 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 58 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 59 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 60 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 61 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת בארוק וורקס – פרקים 62-135

_1_~2

ארק ההרים ההפוכים: (פרקים 62-63)

ארק ההרים ההפוכים

פרק 62 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 63 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק וויסקי פיק: (פרקים 64-67)

ארק וויסקי פיק

פרק 64 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 65 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 66 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 67 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק סיפור צדדי – הלמפו וקובי: (פרקים 68-69)

ארק סיפור צדדי קובי והלמפו

פרק 68 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 69 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ליטל גארדן: (פרקים 70-77)

ארק ליטל גארדן

פרק 70 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 71 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 72 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 73 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 74 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 75 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 76 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 77 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דארם איילנד: (פרקים 78-91)

אר דראם איילנד

פרק 78 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 79 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 80 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 81 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 82 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 83 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 84 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 85 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 86 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 87 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 88 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 89 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 90 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 91 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אלאבסטה: (פרקים 92-130)

ארק אלאבסטה

פרק 92 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 93 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 94 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 95 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 96 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 97 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 98- פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 99 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 100 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 101 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 102 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 103 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 104 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 105 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 106 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 107 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 108 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 109 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 110 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 111 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 112 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 113 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 114 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 115 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 116 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 117 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 118 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 119 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 120 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 121 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 122 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 123 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 124 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 125 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 126 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 127 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 128 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 129 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 130 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אלאבסטה: (פרקים 131-135) ארק פילר

ארק פוסט אלאבסטה

פרק 131 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 132 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 133 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 134 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 135 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

סאגת סקייפיה – פרקים 136-206

_1_~1

ארק גואט איילנד: (פרקים 136-138) ארק פילר

ארק גואט איילנד

פרק 136 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 137 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 138 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק רולוקה איילנד: (פרקים 139-143) ארק פילר

ארק רולקה איילנד

פרק 139 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 140 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 141 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 142 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 143 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק ג'איה: (פרקים 144-152)

ארק ג'איה

פרק 144 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 145 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 146 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 147 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 148 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 149 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 150 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 151 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 152 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי השמיים: (פרקים 153-195)

ארק אי השמיים

פרק 153 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 154 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 155 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 156 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 157 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 158 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 159 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 160 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 161 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 162 – לצפייה ישירה, להורדה

פרק 163 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 164 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 165 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 166 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 167 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 168 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 169 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 170 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 171 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 172 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 173 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 174 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 175 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 176 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 177 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 178 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 179 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 180 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 181 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 182 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 183 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 184 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 185 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 186 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 187 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 188 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 189 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 190 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 191 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 192 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 193 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 194 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 195 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק G-8: (פרקים 196-206)

ארק G-8

פרק 196 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 197 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 198 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 199 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 200 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 201 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 202 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 203 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 204 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 205 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 206 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת CP9 – פרקים 207-325

CP9

ארק לונג רינג לונג לנד: (פרקים 207-219)

ארק פוקסי

פרק 207 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 208 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 209 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 210 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 211 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 212 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 213 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 214 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 215 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 216 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 217 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 218 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 219 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אוקיינוס החלומות: (פרקים 220-224) ארק פילר

ארק אוקיינוס החלומות

פרק 220 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 221 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 222 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 223 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 224 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק חזרתו של פוקסי: (פרקים 225-228)

ארק חזרתו של פוקסי

פרק 225 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 226 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 227 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 228 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ווטר 7: (פרקים 229-263)

ארק וואטר שבע

פרק 229 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 230 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 231 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 232 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 233 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 234 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 235 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 236 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 237 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 238 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 239 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 240 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 241 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 242 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 243 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 244 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 245 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 246 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 247 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 248 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 249 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 250 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 251 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 252 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 253 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 254 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 255 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 256 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 257 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 258 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 259 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 260 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 261 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 262 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 263 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אניס לובי: (פרקים 264-312)

ארק אניס לובי

 פרק 264 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 265 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 266 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 267 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 268 + 269 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 270 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 271 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 272 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 273 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 274 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 275 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 276 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 277 + 278 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 279 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 280 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 281 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 282 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 283 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 284 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 285 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 286 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 287 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 288 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 289 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 290 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 291 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 292 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 293 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 294 – לצפייה ישירה

פרק 295 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 296 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 297 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 298 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 299 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 300 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 301 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 302 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 303 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 304 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 305 – לצפייה ישירה, להורדה

פרק 306 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 307 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 308 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 309 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 310 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 311 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 312 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אניס לובי: (פרקים 313-325)

ארק פוסט אניס לובי

פרק 313 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 314 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 315 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 316 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 317 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 318 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 319 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 320 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 321 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 322 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 323 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 324 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 325 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת מלחמת וואיטבירד – פרקים 326-516

סאגת מלחמה

ארק לובלי לנד: (פרקים 326-336) ארק פילר

ארק לובלי לנד

פרק 326 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 327 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 328 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 329 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 330 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 331 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 332 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 333 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 334 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 335 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 336 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק תרילר בארק: (פרקים 337-381)

סאגת תרילר בארק

פרק 337 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 338 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 339 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 340 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 341 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 342 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 343 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 344 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 345 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 346 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 347 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 349 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 350 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 351 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 352 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 353 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 354 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 355 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 356 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 357 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 358 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 359 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 360 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 361 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 362 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 363 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 364 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 365 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 366 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 367 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 368 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 369 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 370 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 371 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 372 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 373 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 374 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 375 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 376 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 377 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 378 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 379 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 380 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 381 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי הספא: (פרקים 382-384)

ארק אי הספא

פרק 382 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 383 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 384 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק שאבונדי ארכיפלגו: (פרקים 385-407)

ארק שאבונדי ארכיפלג

פרק 385 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 386 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 387 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 388 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 389 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 390 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 391 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 392 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 393 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 394 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 395 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 396 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 397 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 398 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 399 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 400 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 401 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 402 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 403 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 404 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 405 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 406 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 407 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק אמזון לילי: (408-421)

ארק אמאזון לילי

פרק 408 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 409 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 410 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 411 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 412 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 413 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 414 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 415 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 416 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 417 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 418 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 419 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 420 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 421 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אימפל דאון: (פרקים 422-452)

ארק אימפל דאון

פרק 422 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 423 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 424 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 425 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 426 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 427 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 428 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 429 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 430 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 431 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 432 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 433 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 434 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 435 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 436 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 437 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 438 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 439 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 440 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 441 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 442 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 443 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 444 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 445 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 446 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 447 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 448 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 449 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 450 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 451 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 452 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק התפצלות כובעי הקש: (פרקים 453-456)

Sanji's -Resisting in Kamabakka-

פרק 453 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 454 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 455 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 456 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק מארין פורד: (פרקים 457-489)

___1_~1

פרק 457 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 458 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 459 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 460 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 461 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 462 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 463 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 464 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 465 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 466 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 467 – להורדה

פרק 468 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 469 -לצפייה ישירה,  להורדה

פרק 470 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 471 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 472 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 473 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 474 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 475 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 476 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 477 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 478 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 479 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 480 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 481 -לצפייה ישירה , להורדה

פרק 482 – לצפייה ישירהלהורדה

פרק 483 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 484 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 485 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 486 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 487 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 488 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 489 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט מארין פורד: (פרקים 490-516)

ארק פוסט מלחמ

פרק 490 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 491 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 492 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 493 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 494 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 495 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 496 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 497 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 498 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 499 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 500 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 501 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 502 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 503 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 504 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 505 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 506 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 507 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 508 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 509 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 510 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 511 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 512 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 513 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 514 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 515 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 516 – לצפייה ישירה , להורדה

כעבור שנתיים – Time Skip – דילוג זמן

טיים סקיפ

סאגת אי אנשי הדג – פרקים 517-574

Fishman Island Saga

ארק החזרה לשאבונדי: (פרקים 517-522)

ארק החזרה לשאבונדי

פרק 517 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 518 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 519 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 520 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 521 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 522 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אנשי הדג: (פרקים 523-574)

ארק אנשי הדג

פרק 523 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 524 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 525 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 526 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 527 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 528 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 529 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 530 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 531 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 532 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 533 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 534 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 535 – להורדה

פרק 536 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 537 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 538 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 539 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 540 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 541 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 542 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

פרק 543 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 544 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 545 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 546 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 547 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 548 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 549 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 550 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 551 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 552 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 553 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 554 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 555 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 556 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 557 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 558 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 559 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 560 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 561 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 562 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 563 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 564 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 565 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 566 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 567 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 568 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 569 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 570 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 571 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 572 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 573 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 574 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת ברית הפיראטים – פרקים 575-עדיין ממשיך

Untitled

ארק שאיפתו של זאטו: (פרק 575-578)

Z's Ambition Arc

פרק 575 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 576 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 577 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 578 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פאנק הזארד (פרקים 579- עדיין ממשיך)

ארק פאנק האזארד

פרק 579 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 580 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 581 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 582 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 583 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 584 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 585 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 586 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 587 – לצפייה ישירה להורדה

פרק 588 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 589 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 590 (פילר, טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) לא קשור לעלילה – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 591 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 592 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 593 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 594 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 595 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 596 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 597 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 598 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 599 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 600 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 601 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 602 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 603 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 604 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 605 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 606 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 607 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 608 - לצפייה ישירה , להורדה

פרק 609 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 610 –  לצפייה ישירה , להורדה

פרק 611 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 612 – לצפייה ישירה , להורדה

פרק 613 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 614 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 615 - לצפייה ישירה , להורדה
פרק 616 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 617 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 618 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 619 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 620 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 621 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 622 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 623 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 624 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 625 לצפייה ישירה
פרק 626 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דסרוזה: (פרקים ??? – ???)

ארק דסרוזה

165 מחשבות על “סאגות

    • בכללי מהיום בערב אנחנו מתחילים להוציא כל יום פרק או 2. פרקים עכשוויים אנחנו נוציא 5 שעות אחרי שהם משודרים, הם משודרים ב7 בבוקר ביום ראשון , אנחנו נוציא אותם ב 12 או ב 1. מה שעוד בתכנון שלנו הוא שבימים שני- שבת נתרגם כל יום פרק או 2 שחסרים לנו כולל פילרים. עד שמתישהו יהיו לנו ת כל הפרקים. בימי ראשון זה יום מיוחד לפרקים עכשוויים. תודה שנכנסת לאתר!

  1. לא ידעתי שיש פיילר של דרגון בול זיי וואן פייס ועוד אנימה שלא מכיר אני סתם הצצתי בזה חחחחח מגניב לא ראיתי עדיין את הפרק

  2. היי,אני בדיוק בסוף של ארק אניס לובי ופרקים 311-312 האחרונים לא עובדים לי..
    אז בבקשה תתקנו את זה אני בשיא המתח !!! פליז..תודה מראש ♥

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s