סאגות

סאגה = סיפור
ארק = עלילה
פילר = פרק לא חשוב לעלילה ,את רוב הפילרים לא תירגמו בכלל.

סאגת איסט בלו – פרקים 1-61

__1_~1

ארק רומאנס דאון: (פרקים 1-3)

ארק רומאנס דאון
פרק 1 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 2 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 3 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר התפוזים: (פרקים 4-8)

ארק כפר התפוזים
פרק 4 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 5 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 6 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 7 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 8 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק כפר סירופ: (פרקים 9-18)

ארק סירופ
פרק 9 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 10 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 11 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 12 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 13 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 14 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 15 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 16 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 17 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 18 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק בארטיה: (פרקים 19-30)

ארק בארטיה
פרק 19 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 20 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 21 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 22 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 23 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 24 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 25 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 26 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 27 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 28 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 29 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 30 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק ארלונג פארק: (פרקים 31-45)

ארק ארלונג פארק
פרק 31 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 32 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 33 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 34 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 35 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 36 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 37 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 38 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 39 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 40 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 41 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 42 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 43 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 44 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 45 – לצפייה ישירה , להורדה

 

מיני ארק באגי אחרי המלחמה: (פרקים 46-47)

מיני ארק באגי
פרק 46 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 47 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק לוגטאון: (פרקים 48-53)

ארק לוגטאון
פרק 48 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 49 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 50 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 51 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 52 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 53 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק אי ספינת מלחמה: (פרקים 54-61)

ארק אי ספינת מלחמה
פרק 54 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 55 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 56 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 57 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 58 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 59 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 60 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 61 – לצפייה ישירה , להורדה

 

סאגת בארוק וורקס – פרקים 62-135

_1_~2

ארק ההרים ההפוכים: (פרקים 62-63)

ארק ההרים ההפוכים
פרק 62 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 63 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק וויסקי פיק: (פרקים 64-67)

ארק וויסקי פיק
פרק 64 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 65 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 66 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 67 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק סיפור צדדי – הלמפו וקובי: (פרקים 68-69)

ארק סיפור צדדי קובי והלמפו
פרק 68 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 69 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ליטל גארדן: (פרקים 70-77)

ארק ליטל גארדן
פרק 70 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 71 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 72 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 73 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 74 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 75 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 76 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 77 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דארם איילנד: (פרקים 78-91)

אר דראם איילנד
פרק 78 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 79 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 80 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 81 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 82 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 83 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 84 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 85 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 86 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 87 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 88 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 89 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 90 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 91 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אלאבסטה: (פרקים 92-130)

ארק אלאבסטה
פרק 92 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 93 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 94 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 95 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 96 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 97 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 98- פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 99 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 100 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 101 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 102 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 103 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 104 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 105 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 106 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 107 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 108 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 109 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 110 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 111 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 112 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 113 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 114 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 115 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 116 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 117 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 118 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 119 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 120 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 121 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 122 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 123 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 124 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 125 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 126 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 127 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 128 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 129 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 130 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אלאבסטה: (פרקים 131-135) ארק פילר

ארק פוסט אלאבסטה
פרק 131 – להורדה
פרק 132 – להורדה
פרק 133 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 134 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 135 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

סאגת סקייפיה – פרקים 136-206

_1_~1

ארק גואט איילנד: (פרקים 136-138) ארק פילר

ארק גואט איילנד
פרק 136 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 137 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 138 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק רולוקה איילנד: (פרקים 139-143) ארק פילר

ארק רולקה איילנד
פרק 139 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 140 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 141 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 142 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 143 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק ג'איה: (פרקים 144-152)

ארק ג'איה
פרק 144 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 145 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 146 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 147 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 148 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 149 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 150 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 151 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 152 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי השמיים: (פרקים 153-195)

ארק אי השמיים
פרק 153 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 154 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 155 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 156 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 157 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 158 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 159 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 160 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 161 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 162 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 163 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 164 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 165 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 166 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 167 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 168 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 169 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 170 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 171 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 172 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 173 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 174 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 175 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 176 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 177 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 178 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 179 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 180 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 181 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 182 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 183 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 184 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 185 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 186 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 187 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 188 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 189 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 190 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 191 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 192 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 193 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 194 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 195 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק G-8: (פרקים 196-206)

ארק G-8
פרק 196 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 197 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 198 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 199 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 200 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 201 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 202 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 203 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 204 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 205 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 206 – לצפייה ישירה , להורדה
סאגת CP9 – פרקים 207-325
CP9

ארק לונג רינג לונג לנד: (פרקים 207-219)

ארק פוקסי
פרק 207 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 208 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 209 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 210 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 211 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 212 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 213 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 214 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 215 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 216 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 217 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 218 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 219 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אוקיינוס החלומות: (פרקים 220-224) ארק פילר

ארק אוקיינוס החלומות
פרק 220 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 221 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 222 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 223 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 224 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק חזרתו של פוקסי: (פרקים 225-228)

ארק חזרתו של פוקסי
פרק 225 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 226 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 227 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 228 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ווטר 7: (פרקים 229-263)

ארק וואטר שבע
פרק 229 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 230 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 231 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 232 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 233 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 234 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 235 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 236 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 237 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 238 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 239 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 240 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 241 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 242 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 243 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 244 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 245 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 246 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 247 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 248 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 249 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 250 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 251 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 252 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 253 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 254 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 255 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 256 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 257 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 258 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 259 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 260 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 261 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 262 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 263 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אניס לובי: (פרקים 264-312)

ארק אניס לובי
 פרק 264 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 265 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 266 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 267 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 268 + 269 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 270 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 271 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 272 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 273 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 274 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 275 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 276 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 277 + 278 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 279 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 280 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 281 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 282 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 283 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 284 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 285 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 286 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 287 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 288 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 289 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 290 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 291 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 292 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 293 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 294 – לצפייה ישירה
פרק 295 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 296 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 297 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 298 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 299 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 300 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 301 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 302 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 303 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 304 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 305 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 306 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 307 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 308 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 309 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 310 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 311 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 312 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אניס לובי: (פרקים 313-325)

ארק פוסט אניס לובי
פרק 313 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 314 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 315 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 316 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 317 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 318 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 319 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 320 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 321 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 322 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 323 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 324 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 325 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת מלחמת וואיטבירד – פרקים 326-516

סאגת מלחמה

ארק לובלי לנד: (פרקים 326-336) ארק פילר

ארק לובלי לנד
פרק 326 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 327 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 328 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 329 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 330 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 331 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 332 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 333 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 334 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 335 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 336 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק תרילר בארק: (פרקים 337-381)

סאגת תרילר בארק
פרק 337 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 338 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 339 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 340 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 341 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 342 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 343 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 344 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 345 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 346 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 347 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 349 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 350 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 351 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 352 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 353 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 354 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 355 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 356 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 357 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 358 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 359 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 360 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 361 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 362 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 363 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 364 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 365 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 366 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 367 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 368 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 369 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 370 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 371 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 372 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 373 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 374 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 375 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 376 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 377 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 378 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 379 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 380 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 381 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי הספא: (פרקים 382-384)

ארק אי הספא
פרק 382 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 383 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 384 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק שאבונדי ארכיפלגו: (פרקים 385-407)

ארק שאבונדי ארכיפלג
פרק 385 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 386 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 387 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 388 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 389 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 390 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 391 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 392 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 393 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 394 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 395 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 396 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 397 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 398 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 399 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 400 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 401 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 402 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 403 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 404 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 405 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 406 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 407 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק אמזון לילי: (408-421)

ארק אמאזון לילי
פרק 408 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 409 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 410 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 411 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 412 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 413 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 414 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 415 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 416 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 417 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 418 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 419 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 420 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 421 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אימפל דאון: (פרקים 422-452)

ארק אימפל דאון
פרק 422 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 423 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 424 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 425 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 426 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 427 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 428 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 429 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 430 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 431 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 432 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 433 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 434 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 435 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 436 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 437 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 438 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 439 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 440 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 441 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 442 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 443 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 444 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 445 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 446 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 447 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 448 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 449 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 450 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 451 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 452 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק התפצלות כובעי הקש: (פרקים 453-456)

Straw Hat's Separation Serial
פרק 453 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 454 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 455 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 456 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק מארין פורד: (פרקים 457-489)

___1_~1
פרק 457 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 458 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 459 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 460 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 461 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 462 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 463 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 464 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 465 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 466 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 467 – להורדה
פרק 468 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 469 –לצפייה ישירה,  להורדה
פרק 470 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 471 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 472 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 473 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 474 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 475 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 476 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 477 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 478 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 479 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 480 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 481 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 482 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 483 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 484 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 485 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 486 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 487 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 488 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 489 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט מארין פורד: (פרקים 490-516)

ארק פוסט מלחמ
פרק 490 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 491 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 492 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 493 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 494 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 495 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 496 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 497 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 498 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 499 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 500 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 501 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 502 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 503 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 504 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 505 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 506 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 507 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 508 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 509 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 510 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 511 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 512 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 513 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 514 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 515 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 516 – לצפייה ישירה , להורדה

כעבור שנתיים – Time Skip – דילוג זמן

טיים סקיפ

סאגת אי אנשי הדג – פרקים 517-574

Fishman Island Saga

ארק החזרה לשאבונדי: (פרקים 517-522)

ארק החזרה לשאבונדי
פרק 517 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 518 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 519 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 520 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 521 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 522 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אנשי הדג: (פרקים 523-574)

ארק אנשי הדג
פרק 523 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 524 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 525 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 526 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 527 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 528 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 529 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 530 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 531 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 532 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 533 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 534 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 535 – להורדה
פרק 536 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 537 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 538 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 539 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 540 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 541 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 542 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 543 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 544 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 545 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 546 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 547 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 548 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 549 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 550 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 551 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 552 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 553 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 554 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 555 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 556 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 557 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 558 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 559 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 560 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 561 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 562 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 563 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 564 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 565 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 566 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 567 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 568 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 569 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 570 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 571 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 572 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 573 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 574 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת ברית הפיראטים – פרקים 575-עדיין ממשיך

Untitled

ארק שאיפתו של זאטו: (פרק 575-578)

Z's Ambition Arc
פרק 575 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 576 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 577 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 578 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פאנק הזארד (פרקים 579- 625)

ארק פאנק האזארד
פרק 579 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 580 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 581 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 582 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 583 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 584 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 585 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 586 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 587 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 588 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 589 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 590 (פילר, טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) לא קשור לעלילה – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 591 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 592 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 593 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 594 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 595 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 596 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 597 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 598 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 599 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 600 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 601 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 602 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 603 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 604 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 605 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 606 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 607 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 608 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 609 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 610 –  לצפייה ישירה , להורדה
פרק 611 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 612 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 613 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 614 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 615 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 616 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 617 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 618 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 619 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 620 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 621 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 622 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 623 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 624 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 625 – לצפייה ישירה, להורדה

ארק חטיפת סיזר: (פרקים 626 – 628)

Caesar Retrieval Arc
פרק 626 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 627 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 628 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דרסרוזה: (פרקים 629 – ???)

 

ארק דסרוזה

 

פרק 629 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 630 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 631 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 632 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 633 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 634 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 635 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 636 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 637 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 638 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 639 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 640 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 641 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 642 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 643 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 644 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 645 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 646 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 647 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 648 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 649 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 650 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 651 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 652 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 653 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 654 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 655 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 656 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 657 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 658 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 659 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 660 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 661 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 662 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 663 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 664 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 665 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 666 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 667 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 668 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 669 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 670 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 671 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 672 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 673 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 674 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 675 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 676 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 677 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 678 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 679 – לצפייה ישירה , להורדה

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s