סאגות

סאגה = סיפור
ארק = עלילה
פילר = פרק לא חשוב לעלילה ,את רוב הפילרים לא תירגמו בכלל.

סאגת איסט בלו – פרקים 1-61

__1_~1

ארק רומאנס דאון: (פרקים 1-3)

ארק רומאנס דאון
פרק 1 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 2 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 3 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר התפוזים: (פרקים 4-8)

ארק כפר התפוזים
פרק 4 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 5 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 6 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 7 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 8 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק כפר סירופ: (פרקים 9-18)

ארק סירופ
פרק 9 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 10 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 11 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 12 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 13 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 14 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 15 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 16 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 17 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 18 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק בארטיה: (פרקים 19-30)

ארק בארטיה
פרק 19 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 20 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 21 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 22 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 23 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 24 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 25 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 26 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 27 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 28 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 29 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 30 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק ארלונג פארק: (פרקים 31-45)

ארק ארלונג פארק
פרק 31 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 32 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 33 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 34 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 35 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 36 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 37 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 38 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 39 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 40 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 41 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 42 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 43 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 44 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 45 – לצפייה ישירה , להורדה

 

מיני ארק באגי אחרי המלחמה: (פרקים 46-47)

מיני ארק באגי
פרק 46 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 47 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק לוגטאון: (פרקים 48-53)

ארק לוגטאון
פרק 48 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 49 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 50 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 51 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 52 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 53 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק אי ספינת מלחמה: (פרקים 54-61)

ארק אי ספינת מלחמה
פרק 54 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 55 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 56 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 57 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 58 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 59 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 60 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 61 – לצפייה ישירה , להורדה

 

סאגת בארוק וורקס – פרקים 62-135

_1_~2

ארק ההרים ההפוכים: (פרקים 62-63)

ארק ההרים ההפוכים
פרק 62 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 63 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק וויסקי פיק: (פרקים 64-67)

ארק וויסקי פיק
פרק 64 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 65 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 66 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 67 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק סיפור צדדי – הלמפו וקובי: (פרקים 68-69)

ארק סיפור צדדי קובי והלמפו
פרק 68 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 69 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ליטל גארדן: (פרקים 70-77)

ארק ליטל גארדן
פרק 70 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 71 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 72 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 73 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 74 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 75 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 76 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 77 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דארם איילנד: (פרקים 78-91)

אר דראם איילנד
פרק 78 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 79 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 80 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 81 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 82 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 83 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 84 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 85 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 86 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 87 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 88 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 89 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 90 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 91 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אלאבסטה: (פרקים 92-130)

ארק אלאבסטה
פרק 92 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 93 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 94 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 95 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 96 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 97 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 98- פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 99 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 100 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 101 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 102 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 103 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 104 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 105 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 106 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 107 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 108 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 109 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 110 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 111 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 112 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 113 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 114 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 115 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 116 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 117 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 118 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 119 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 120 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 121 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 122 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 123 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 124 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 125 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 126 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 127 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 128 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 129 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 130 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אלאבסטה: (פרקים 131-135) ארק פילר

ארק פוסט אלאבסטה
פרק 131 – להורדה
פרק 132 – להורדה
פרק 133 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 134 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 135 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

סאגת סקייפיה – פרקים 136-206

_1_~1

ארק גואט איילנד: (פרקים 136-138) ארק פילר

ארק גואט איילנד
פרק 136 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 137 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 138 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק רולוקה איילנד: (פרקים 139-143) ארק פילר

ארק רולקה איילנד
פרק 139 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 140 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 141 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 142 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 143 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק ג'איה: (פרקים 144-152)

ארק ג'איה
פרק 144 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 145 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 146 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 147 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 148 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 149 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 150 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 151 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 152 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי השמיים: (פרקים 153-195)

ארק אי השמיים
פרק 153 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 154 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 155 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 156 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 157 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 158 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 159 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 160 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 161 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 162 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 163 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 164 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 165 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 166 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 167 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 168 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 169 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 170 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 171 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 172 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 173 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 174 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 175 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 176 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 177 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 178 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 179 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 180 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 181 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 182 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 183 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 184 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 185 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 186 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 187 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 188 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 189 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 190 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 191 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 192 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 193 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 194 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 195 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק G-8: (פרקים 196-206)

ארק G-8
פרק 196 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 197 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 198 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 199 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 200 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 201 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 202 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 203 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 204 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 205 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 206 – לצפייה ישירה , להורדה
סאגת CP9 – פרקים 207-325
CP9

ארק לונג רינג לונג לנד: (פרקים 207-219)

ארק פוקסי
פרק 207 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 208 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 209 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 210 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 211 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 212 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 213 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 214 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 215 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 216 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 217 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 218 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 219 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אוקיינוס החלומות: (פרקים 220-224) ארק פילר

ארק אוקיינוס החלומות
פרק 220 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 221 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 222 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 223 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 224 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק חזרתו של פוקסי: (פרקים 225-228)

ארק חזרתו של פוקסי
פרק 225 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 226 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 227 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 228 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ווטר 7: (פרקים 229-263)

ארק וואטר שבע
פרק 229 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 230 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 231 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 232 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 233 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 234 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 235 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 236 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 237 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 238 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 239 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 240 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 241 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 242 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 243 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 244 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 245 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 246 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 247 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 248 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 249 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 250 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 251 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 252 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 253 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 254 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 255 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 256 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 257 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 258 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 259 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 260 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 261 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 262 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 263 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אניס לובי: (פרקים 264-312)

ארק אניס לובי
 פרק 264 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 265 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 266 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 267 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 268 + 269 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 270 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 271 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 272 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 273 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 274 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 275 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 276 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 277 + 278 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 279 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 280 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 281 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 282 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 283 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 284 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 285 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 286 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 287 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 288 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 289 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 290 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 291 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 292 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 293 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 294 – לצפייה ישירה
פרק 295 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 296 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 297 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 298 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 299 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 300 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 301 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 302 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 303 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 304 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 305 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 306 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 307 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 308 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 309 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 310 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 311 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 312 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אניס לובי: (פרקים 313-325)

ארק פוסט אניס לובי
פרק 313 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 314 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 315 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 316 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 317 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 318 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 319 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 320 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 321 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 322 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 323 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 324 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 325 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת מלחמת וואיטבירד – פרקים 326-516

סאגת מלחמה

ארק לובלי לנד: (פרקים 326-336) ארק פילר

ארק לובלי לנד
פרק 326 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 327 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 328 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 329 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 330 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 331 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 332 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 333 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 334 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 335 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 336 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק תרילר בארק: (פרקים 337-381)

סאגת תרילר בארק
פרק 337 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 338 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 339 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 340 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 341 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 342 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 343 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 344 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 345 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 346 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 347 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 349 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 350 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 351 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 352 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 353 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 354 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 355 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 356 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 357 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 358 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 359 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 360 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 361 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 362 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 363 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 364 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 365 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 366 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 367 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 368 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 369 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 370 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 371 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 372 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 373 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 374 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 375 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 376 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 377 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 378 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 379 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 380 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 381 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי הספא: (פרקים 382-384)

ארק אי הספא
פרק 382 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 383 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 384 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק שאבונדי ארכיפלגו: (פרקים 385-407)

ארק שאבונדי ארכיפלג
פרק 385 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 386 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 387 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 388 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 389 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 390 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 391 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 392 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 393 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 394 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 395 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 396 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 397 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 398 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 399 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 400 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 401 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 402 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 403 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 404 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 405 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 406 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 407 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק אמזון לילי: (408-421)

ארק אמאזון לילי
פרק 408 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 409 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 410 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 411 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 412 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 413 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 414 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 415 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 416 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 417 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 418 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 419 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 420 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 421 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אימפל דאון: (פרקים 422-452)

ארק אימפל דאון
פרק 422 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 423 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 424 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 425 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 426 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 427 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 428 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 429 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 430 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 431 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 432 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 433 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 434 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 435 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 436 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 437 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 438 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 439 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 440 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 441 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 442 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 443 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 444 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 445 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 446 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 447 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 448 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 449 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 450 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 451 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 452 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק התפצלות כובעי הקש: (פרקים 453-456)

Straw Hat's Separation Serial
פרק 453 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 454 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 455 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 456 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק מארין פורד: (פרקים 457-489)

___1_~1
פרק 457 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 458 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 459 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 460 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 461 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 462 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 463 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 464 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 465 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 466 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 467 – להורדה
פרק 468 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 469 –לצפייה ישירה,  להורדה
פרק 470 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 471 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 472 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 473 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 474 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 475 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 476 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 477 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 478 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 479 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 480 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 481 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 482 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 483 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 484 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 485 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 486 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 487 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 488 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 489 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט מארין פורד: (פרקים 490-516)

ארק פוסט מלחמ
פרק 490 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 491 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 492 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 493 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 494 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 495 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 496 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 497 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 498 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 499 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 500 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 501 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 502 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 503 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 504 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 505 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 506 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 507 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 508 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 509 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 510 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 511 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 512 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 513 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 514 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 515 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 516 – לצפייה ישירה , להורדה

כעבור שנתיים – Time Skip – דילוג זמן

טיים סקיפ

סאגת אי אנשי הדג – פרקים 517-574

Fishman Island Saga

ארק החזרה לשאבונדי: (פרקים 517-522)

ארק החזרה לשאבונדי
פרק 517 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 518 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 519 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 520 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 521 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 522 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אנשי הדג: (פרקים 523-574)

ארק אנשי הדג
פרק 523 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 524 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 525 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 526 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 527 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 528 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 529 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 530 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 531 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 532 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 533 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 534 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 535 – להורדה
פרק 536 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 537 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 538 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 539 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 540 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 541 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 542 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 543 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 544 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 545 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 546 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 547 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 548 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 549 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 550 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 551 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 552 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 553 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 554 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 555 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 556 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 557 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 558 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 559 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 560 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 561 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 562 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 563 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 564 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 565 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 566 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 567 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 568 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 569 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 570 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 571 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 572 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 573 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 574 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת ברית הפיראטים – פרקים 575-עדיין ממשיך

Untitled

ארק שאיפתו של זאטו: (פרק 575-578)

Z's Ambition Arc
פרק 575 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 576 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 577 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 578 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פאנק הזארד (פרקים 579- 625)

ארק פאנק האזארד
פרק 579 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 580 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 581 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 582 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 583 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 584 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 585 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 586 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 587 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 588 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 589 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 590 (פילר, טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) לא קשור לעלילה – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 591 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 592 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 593 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 594 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 595 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 596 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 597 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 598 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 599 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 600 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 601 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 602 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 603 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 604 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 605 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 606 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 607 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 608 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 609 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 610 –  לצפייה ישירה , להורדה
פרק 611 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 612 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 613 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 614 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 615 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 616 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 617 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 618 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 619 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 620 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 621 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 622 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 623 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 624 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 625 – לצפייה ישירה, להורדה

ארק חטיפת סיזר: (פרקים 626 – 628)

Caesar Retrieval Arc
פרק 626 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 627 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 628 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דרסרוזה: (פרקים 629 – ???)

 

ארק דסרוזה

 

פרק 629 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 630 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 631 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 632 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 633 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 634 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 635 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 636 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 637 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 638 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 639 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 640 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 641 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 642 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 643 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 644 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 645 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 646 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 647 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 648 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 649 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 650 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 651 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 652 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 653 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 654 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 655 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 656 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 657 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 658 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 659 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 660 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 661 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 662 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 663 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 664 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 665 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 666 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 667 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 668 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 669 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 670 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 671 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 672 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 673 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 674 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 675 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 676 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 677 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 678 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 679 – לצפייה ישירה , להורדה

165 מחשבות על “סאגות

 1. תודה רבה! רבה! שסידרתם את הפרקים 469-516 אתם גדולים אוהב אותכם

 2. ווואייייי תקשיבו טובב אתם אתר אששששש♥♥♥♥ ומור יש כבר את פרקים 612_613

 3. אין תרגום בפרק 531 אפשר לתקן בבקשה?

 4. מה יש לפרקים 579- 581? אני לא מצליח להכנס אליהם!

 5. שלום אני רוצה להוריד כמה פרקים ורשום לי שאני צריך לדבר אם הבעלים
  איך אני עושה את זה ואם הבעלים רואים את התגובה שלי אז בבקשה תפתח לי גישה להורדות
  תודה מראש

 6. אני לא יכול לחכות עד שיצא פרק 614ו ה
  שאר

 7. זה רושם שאת פרק 82 צריך להוריד

 8. למה פרק 311 לא פועל? כתוב שם שהדף לא קיים

  • באמת? למה 311 ו312 לא פועלים בדקתי 10 פרקי מעליהם ומתחתם וכולם פועלים חוץ מ311 ו312 מה הקטע? );

 9. מתי יוצא פרק 627 ולמה יש פעמיים את הפרקים 618 ו619

 10. למה הפרקים של סקייפיה וסי פי ניין לא עובדים ושל ברוק וורקס ואיסט בלו עובדים?

 11. כל הפרקים מפרק 144 ועד 297 לא קיימים או נמחקו (זה לפחות מה שגוגל דרייב הציג) בבקשה תתקנו את הקישורים או תעלו את הפרקים שוב (אני תקועה בפרק 197, עכשיו חזרתי אחרי הפסקה ארוכה וגיליתי שהכל נמחק) אני בטוחה שיש עוד אנשים כמוני שתקועים אי שם ולא יכולים להמשיך לצפות בעלילה בגלל זה..
  אשמח שתעשו משהו בנוגע לזה. תודה מראש' ובבקשה תשימו לב כי גם יש הרבה פרקים אחרים ללא תרגום כמו פרק 346 שנכנסתי אליו עכשיו.

  • שכחתי גם להוסיף שפרקים 348 עד 357 לא קיימים/נמצאים ואני גם בטוחה שיש עוד הרבה פרקים אחרים כאלו. יש פה הרבה חורים חסרים..
   בבקשה תשימו לב כי רק בגלל זה כבר אין טעם להמשיך להיכנס פה ולצפות בתרגום שלכם וחבל כי אתם משקיעים המון מאמצים בזה אבל זה לא משתלם אם משאירים חורים ריקים בכל מיני מקומות.
   בתקווה שתיקחו את העניין לתשומת לבכם ולא תתעלמו.

 12. לא עובדים פרקים מ-144 עד אמצע סאגת CP9

 13. מתי יוצא627 אמרו לי שכול שבוע יוצא פרק ועוד לא יצא שלושה שבועות

 14. תוסיפו את ארק דסרוזה

 15. יש לי אתר הכי טוב בעולם לוואן פיס זה עכשיו עוצר בפרק630 אבל כול שבוע יוצא מי שרוצה שיכתוב בצ'אט אני סתם אומר אני ממליץ לכם מי שהואב אוון פיס

 16. מ348 עד 356 לא עובד כבר ים זמן בבקשה תתקנו את זה מהר

 17. יש מלא אנשים שתקועים בפרק 348 בבקשה תסדרו את זה מהר

 18. חלק מהפרקים שבסביבות ה540-550 לא עובדים……
  אתם יכולים בבקשה לבדוק את הפרקים בארק הזה (אי אנשי הדג)
  תודה:)

 19. יש מלא פרקים שלא עובדים

 20. לא עובד CP9 עד פוסט אניס לובי

 21. בפרק 346 חסר תרגום בבקשה תסדרו את זה

 22. ארק סקייפיה וארק אנס לובי דורשים הרשאה משום מה, אבל ת'רילר בארק והלאה עובדים. נשמח אם תסדרו את זה. תודה

 23. יש פרק חסר בין 572-573 (פרק 572 הוא בעצם 571 אז חסר פרק)

 24. למה אני לא מצליח להוריד אף פרק? אני קצת אחרי פרק 400

 25. חלק גדול מההורדות חסומים..

  ניתן רק לצפיה…

  זה מכוון???????

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s