סאגות

סאגה = סיפור
ארק = עלילה
פילר = פרק לא חשוב לעלילה ,את רוב הפילרים לא תירגמו בכלל.

סאגת איסט בלו – פרקים 1-61

__1_~1

ארק רומאנס דאון: (פרקים 1-3)

ארק רומאנס דאון
פרק 1 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 2 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 3 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק כפר התפוזים: (פרקים 4-8)

ארק כפר התפוזים
פרק 4 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 5 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 6 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 7 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 8 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק כפר סירופ: (פרקים 9-18)

ארק סירופ
פרק 9 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 10 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 11 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 12 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 13 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 14 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 15 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 16 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 17 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 18 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק בארטיה: (פרקים 19-30)

ארק בארטיה
פרק 19 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 20 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 21 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 22 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 23 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 24 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 25 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 26 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 27 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 28 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 29 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 30 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק ארלונג פארק: (פרקים 31-45)

ארק ארלונג פארק
פרק 31 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 32 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 33 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 34 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 35 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 36 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 37 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 38 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 39 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 40 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 41 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 42 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 43 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 44 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 45 – לצפייה ישירה , להורדה

 

מיני ארק באגי אחרי המלחמה: (פרקים 46-47)

מיני ארק באגי
פרק 46 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 47 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק לוגטאון: (פרקים 48-53)

ארק לוגטאון
פרק 48 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 49 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 50 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 51 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 52 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 53 – לצפייה ישירה , להורדה

 

ארק אי ספינת מלחמה: (פרקים 54-61)

ארק אי ספינת מלחמה
פרק 54 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 55 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 56 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 57 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 58 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 59 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 60 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 61 – לצפייה ישירה , להורדה

 

סאגת בארוק וורקס – פרקים 62-135

_1_~2

ארק ההרים ההפוכים: (פרקים 62-63)

ארק ההרים ההפוכים
פרק 62 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 63 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק וויסקי פיק: (פרקים 64-67)

ארק וויסקי פיק
פרק 64 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 65 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 66 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 67 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק סיפור צדדי – הלמפו וקובי: (פרקים 68-69)

ארק סיפור צדדי קובי והלמפו
פרק 68 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 69 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ליטל גארדן: (פרקים 70-77)

ארק ליטל גארדן
פרק 70 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 71 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 72 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 73 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 74 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 75 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 76 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 77 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דארם איילנד: (פרקים 78-91)

אר דראם איילנד
פרק 78 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 79 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 80 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 81 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 82 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 83 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 84 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 85 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 86 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 87 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 88 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 89 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 90 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 91 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אלאבסטה: (פרקים 92-130)

ארק אלאבסטה
פרק 92 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 93 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 94 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 95 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 96 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 97 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 98- פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 99 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 100 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 101 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 102 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 103 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 104 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 105 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 106 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 107 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 108 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 109 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 110 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 111 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 112 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 113 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 114 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 115 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 116 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 117 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 118 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 119 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 120 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 121 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 122 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 123 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 124 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 125 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 126 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 127 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 128 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 129 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 130 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אלאבסטה: (פרקים 131-135) ארק פילר

ארק פוסט אלאבסטה
פרק 131 – להורדה
פרק 132 – להורדה
פרק 133 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 134 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 135 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

סאגת סקייפיה – פרקים 136-206

_1_~1

ארק גואט איילנד: (פרקים 136-138) ארק פילר

ארק גואט איילנד
פרק 136 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 137 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 138 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק רולוקה איילנד: (פרקים 139-143) ארק פילר

ארק רולקה איילנד
פרק 139 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 140 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 141 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 142 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 143 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק ג'איה: (פרקים 144-152)

ארק ג'איה
פרק 144 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 145 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 146 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 147 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 148 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 149 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 150 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 151 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 152 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי השמיים: (פרקים 153-195)

ארק אי השמיים
פרק 153 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 154 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 155 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 156 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 157 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 158 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 159 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 160 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 161 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 162 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 163 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 164 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 165 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 166 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 167 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 168 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 169 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 170 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 171 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 172 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 173 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 174 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 175 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 176 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 177 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 178 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 179 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 180 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 181 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 182 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 183 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 184 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 185 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 186 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 187 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 188 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 189 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 190 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 191 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 192 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 193 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 194 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 195 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק G-8: (פרקים 196-206)

ארק G-8
פרק 196 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 197 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 198 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 199 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 200 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 201 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 202 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 203 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 204 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 205 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 206 – לצפייה ישירה , להורדה
סאגת CP9 – פרקים 207-325
CP9

ארק לונג רינג לונג לנד: (פרקים 207-219)

ארק פוקסי
פרק 207 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 208 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 209 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 210 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 211 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 212 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 213 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 214 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 215 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 216 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 217 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 218 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 219 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אוקיינוס החלומות: (פרקים 220-224) ארק פילר

ארק אוקיינוס החלומות
פרק 220 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 221 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 222 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 223 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 224 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק חזרתו של פוקסי: (פרקים 225-228)

ארק חזרתו של פוקסי
פרק 225 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 226 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 227 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 228 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק ווטר 7: (פרקים 229-263)

ארק וואטר שבע
פרק 229 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 230 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 231 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 232 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 233 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 234 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 235 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 236 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 237 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 238 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 239 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 240 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 241 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 242 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 243 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 244 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 245 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 246 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 247 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 248 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 249 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 250 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 251 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 252 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 253 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 254 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 255 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 256 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 257 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 258 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 259 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 260 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 261 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 262 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 263 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אניס לובי: (פרקים 264-312)

ארק אניס לובי
 פרק 264 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 265 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 266 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 267 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 268 + 269 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 270 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 271 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 272 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 273 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 274 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 275 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 276 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 277 + 278 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 279 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 280 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 281 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 282 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 283 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 284 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 285 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 286 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 287 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 288 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 289 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 290 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 291 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 292 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 293 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 294 – לצפייה ישירה
פרק 295 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 296 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 297 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 298 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 299 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 300 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 301 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 302 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 303 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 304 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 305 – לצפייה ישירה, להורדה
פרק 306 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 307 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 308 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 309 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 310 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 311 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 312 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט אניס לובי: (פרקים 313-325)

ארק פוסט אניס לובי
פרק 313 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 314 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 315 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 316 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 317 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 318 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 319 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 320 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 321 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 322 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 323 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 324 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 325 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת מלחמת וואיטבירד – פרקים 326-516

סאגת מלחמה

ארק לובלי לנד: (פרקים 326-336) ארק פילר

ארק לובלי לנד
פרק 326 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 327 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 328 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 329 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 330 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 331 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 332 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 333 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 334 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 335 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 336 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק תרילר בארק: (פרקים 337-381)

סאגת תרילר בארק
פרק 337 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 338 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 339 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 340 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 341 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 342 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 343 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 344 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 345 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 346 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 347 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 348 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 349 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 350 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 351 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 352 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 353 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 354 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 355 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 356 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 357 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 358 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 359 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 360 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 361 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 362 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 363 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 364 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 365 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 366 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 367 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 368 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 369 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 370 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 371 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 372 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 373 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 374 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 375 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 376 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 377 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 378 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 379 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 380 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 381 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אי הספא: (פרקים 382-384)

ארק אי הספא
פרק 382 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 383 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 384 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק שאבונדי ארכיפלגו: (פרקים 385-407)

ארק שאבונדי ארכיפלג
פרק 385 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 386 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 387 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 388 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 389 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 390 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 391 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 392 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 393 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 394 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 395 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 396 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 397 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 398 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 399 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 400 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 401 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 402 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 403 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 404 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 405 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 406 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 407 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.

ארק אמזון לילי: (408-421)

ארק אמאזון לילי
פרק 408 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 409 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 410 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 411 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 412 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 413 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 414 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 415 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 416 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 417 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 418 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 419 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 420 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 421 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אימפל דאון: (פרקים 422-452)

ארק אימפל דאון
פרק 422 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 423 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 424 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 425 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 426 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 427 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 428 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 429 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 430 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 431 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 432 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 433 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 434 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 435 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 436 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 437 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 438 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 439 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 440 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 441 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 442 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 443 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 444 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 445 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 446 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 447 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 448 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 449 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 450 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 451 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 452 – לצפייה ישירה , להורדה

מיני ארק התפצלות כובעי הקש: (פרקים 453-456)

Straw Hat's Separation Serial
פרק 453 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 454 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 455 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 456 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק מארין פורד: (פרקים 457-489)

___1_~1
פרק 457 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 458 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 459 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 460 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 461 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 462 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 463 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 464 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 465 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 466 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 467 – להורדה
פרק 468 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 469 –לצפייה ישירה,  להורדה
פרק 470 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 471 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 472 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 473 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 474 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 475 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 476 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 477 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 478 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 479 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 480 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 481 –לצפייה ישירה , להורדה
פרק 482 – לצפייה ישירהלהורדה
פרק 483 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 484 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 485 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 486 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 487 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 488 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 489 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פוסט מארין פורד: (פרקים 490-516)

ארק פוסט מלחמ
פרק 490 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 491 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 492 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 493 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 494 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 495 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 496 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 497 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 498 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 499 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 500 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 501 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 502 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 503 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 504 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 505 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 506 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 507 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 508 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 509 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 510 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 511 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 512 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 513 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 514 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 515 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 516 – לצפייה ישירה , להורדה

כעבור שנתיים – Time Skip – דילוג זמן

טיים סקיפ

סאגת אי אנשי הדג – פרקים 517-574

Fishman Island Saga

ארק החזרה לשאבונדי: (פרקים 517-522)

ארק החזרה לשאבונדי
פרק 517 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 518 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 519 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 520 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 521 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 522 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק אנשי הדג: (פרקים 523-574)

ארק אנשי הדג
פרק 523 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 524 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 525 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 526 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 527 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 528 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 529 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 530 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 531 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 532 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 533 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 534 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 535 – להורדה
פרק 536 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 537 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 538 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 539 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 540 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 541 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 542 – פילר , פרק לא חשוב לעלילה ולא תורגם מעולם.
פרק 543 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 544 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 545 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 546 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 547 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 548 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 549 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 550 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 551 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 552 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 553 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 554 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 555 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 556 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 557 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 558 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 559 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 560 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 561 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 562 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 563 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 564 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 565 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 566 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 567 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 568 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 569 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 570 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 571 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 572 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 573 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 574 – לצפייה ישירה , להורדה

סאגת ברית הפיראטים – פרקים 575-עדיין ממשיך

Untitled

ארק שאיפתו של זאטו: (פרק 575-578)

Z's Ambition Arc
פרק 575 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 576 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 577 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 578 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק פאנק הזארד (פרקים 579- 625)

ארק פאנק האזארד
פרק 579 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 580 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 581 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 582 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 583 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 584 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 585 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 586 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 587 – לצפייה ישירה להורדה
פרק 588 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 589 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 590 (פילר, טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) לא קשור לעלילה – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 591 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 592 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 593 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 594 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 595 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 596 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 597 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 598 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 599 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 600 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 601 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 602 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 603 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 604 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 605 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 606 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 607 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 608 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 609 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 610 –  לצפייה ישירה , להורדה
פרק 611 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 612 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 613 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 614 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 615 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 616 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 617 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 618 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 619 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 620 לצפייה ישירה , להורדה
פרק 621 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 622 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 623 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 624 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 625 – לצפייה ישירה, להורדה

ארק חטיפת סיזר: (פרקים 626 – 628)

Caesar Retrieval Arc
פרק 626 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 627 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 628 – לצפייה ישירה , להורדה

ארק דרסרוזה: (פרקים 629 – ???)

 

ארק דסרוזה

 

פרק 629 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 630 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 631 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 632 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 633 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 634 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 635 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 636 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 637 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 638 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 639 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 640 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 641 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 642 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 643 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 644 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 645 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 646 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 647 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 648 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 649 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 650 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 651 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 652 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 653 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 654 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 655 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 656 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 657 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 658 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 659 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 660 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 661 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 662 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 663 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 664 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 665 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 666 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 667 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 668 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 669 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 670 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 671 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 672 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 673 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 674 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 675 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 676 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 677 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 678 – לצפייה ישירה , להורדה
פרק 679 – לצפייה ישירה , להורדה
מודעות פרסומת

184 מחשבות על “סאגות

 1. אתר סוס הלוואי שכל האתרים היו ככה

 2. אתם יכולים לתרגם את 582 והלאה?

 3. כל כמה זמן אתם מוצאים פרקים

  • בכללי מהיום בערב אנחנו מתחילים להוציא כל יום פרק או 2. פרקים עכשוויים אנחנו נוציא 5 שעות אחרי שהם משודרים, הם משודרים ב7 בבוקר ביום ראשון , אנחנו נוציא אותם ב 12 או ב 1. מה שעוד בתכנון שלנו הוא שבימים שני- שבת נתרגם כל יום פרק או 2 שחסרים לנו כולל פילרים. עד שמתישהו יהיו לנו ת כל הפרקים. בימי ראשון זה יום מיוחד לפרקים עכשוויים. תודה שנכנסת לאתר!

 4. אתם יכולים לתרגם את פרק 591? הוא תקוע ממש באמצע

 5. עד איזה פרק פאנק אזרד ימשיך

 6. פרק595 בצפייה ישירה לא עובד ובהורדה זה בכלל פרק אחר

 7. אתה מוצאים את הרקים 603-604??

 8. לא נעים לי אבל יש מצב אתה מתרגמים את הפילרים הפרקים שלא קשורים לסידרה???? שיהיה מה לעשות וליראות בנתים

 9. יש אתר שמתרגם את הסידרה של טריקו???

 10. למה מפרק 470 הפרקים לא עובדים T_T

 11. למה מפרק 385 הפרקים לא עובדים

 12. תגיד אחי מה נסגר עם הפרקים 385-410 בערך ,יעבדו

 13. אני לא מצליח לראות מי פרק 470 גם אתם??

 14. חצי מהפרקים של סאגת ואיטבירד לא עובדים בבקשה תתקנו אותם

 15. משהו בבקשה יכול לומר לי למה פרק 385 לא עובד תודה למי שיעזור

 16. אי אפשר לראות את הפרקים זזה אומר לי שאין לי גישה..

 17. תודה אני מקווה שתמשיכו לתרגם

 18. אתם מדהימים מדהימים מדהימים תודה חתיכים ♥ אוהבת אתכם

 19. מה אני יגיד הגזמתם!!!! מפרק 469 עד הסוף כלום… חבל משהו יכול להגיד לי מתי יתקנו את זה?

 20. למה פרקים 496-516 לא עובדים? בבקשה תתקנו אותם

 21. לא ידעתי שיש פיילר של דרגון בול זיי וואן פייס ועוד אנימה שלא מכיר אני סתם הצצתי בזה חחחחח מגניב לא ראיתי עדיין את הפרק

 22. בבקשה תתקנו את פרקים 604-607 😦

 23. יש תודה אבל למה אין את 606

 24. אתם מתכוונים לסדר את פרקים 496-516? תעדכנו אותנו תודה מראש!

 25. תודה שסידרתם את פרקים 604 ו 607 אבל למה שאני נכנס לפרק 605 זה שם לי את פרק 604?

 26. אתם שמתם פעמיים את פרק 604 כנסו ל פרק 605 ותראו שזה שם את פרק 604… בבקשה תתקנו את נפרק הזה ואת פרק 606 תודה 🙂

 27. למה פרק 23 נמשך עד 13 דקות ולא 20 דקות ?? אתם יכולים לתקן את זה ?

 28. תודה רבה לכם שסידרתם 6 פרקים תמשיכו ככה ותסדרו את השאר תודה

 29. תודה שכל מי שסידר. גמר חתימה טובה וצום כל למי שצם 🙂

 30. שבוע טוב!!! פרק 609-610 לא מגיב יש סיכויי שזה לא יצא עדיין????? 

 31. יש מצב לסדר את 609-610 ?? בבקשה ותודה מראש

 32. למה פרק 531 בלי תרגום ?

 33. הייי בפרקים 605-611 כתוב לי שלחשבון אין הרשעה מה זה אומר?

 34. אחי יש מצב אתם מתחילים להוציא פרקים חדשים אין כל כך מה לעשות ראיתי כבר את כל הפרקים פעמיים

 35. אפשר לסדר את פרקים 589-587 בבקשה

 36. היי,אני בדיוק בסוף של ארק אניס לובי ופרקים 311-312 האחרונים לא עובדים לי..
  אז בבקשה תתקנו את זה אני בשיא המתח !!! פליז..תודה מראש ♥

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s